top of page

טביעת האצבע שלך – פותחת עולם שלם של מידע או רק את דלת הכניסה?

חדרים רגישים, מחלקות מסווגות או סתם דלת הכניסה למשרד – בעידן הדיגיטלי של היום כולם משתמשים באצבע שלהם. חובת המעסיק, יחד עם ספקי יישומים ביומטריים כדוגמת מכשירי בקרות כניסה ושעוני נוכחות לבחון ולעמוד בחוקי הגנת הפרטיות ואבטחת מידע בטרם נטילת טביעת אצבע של עובדים.

מערך הסייבר הלאומי מפרט "קווים מנחים" (Guidelines), אשר נועדו לסייע לגופים המנהלים כיום, או מתכננים לנהל בעתיד, שימוש מאוזן וסביר ביישומים ביומטריים. בין היתר, נדרשים הארגון וספק היישום הביומטרי לחשב את רמת הסיכון של היישום, למפות את הבקרות שיש ליישם ולהכין תוכנית עבודה לעמידה במדיניות.

בין היתר, בשלב הערכת הסיכון, יש להתייחס: לשוק בו פועלת החברה, היקף האוכלוסייה ואופי היישום יחד עם מאגרי מידע נוספים, אופן שמירת המידע הביומטרי או מספר הנתונים הביומטריים הניטלים מאדם, מקום שרתי אחסון הנתונים, אופן הרישום למערכת, מספר מורשי הגישה למערכת וכדומה.במידה והינכם משתמשים או מספקים פתרונות טכנולוגיים ביומטריים – אנחנו כאן כדי לבצע מיפוי ואבחון מלא של הדרישות והבקרות, מתן ייעוץ מקצועי והנחיות ליישום על מנת לעמוד ברגולציה הנדרשת לארגון שלכם.131 צפיות

Comments


bottom of page